Toteutus: Kukumo
Kotipalvelu Paattimäki
Tukena arjessasi.

Tarjoamme kotihoitopalveluita Satakunnassa ja
Varsinais-Suomessa erityisesti kotona asuville
ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua arjessaan.