Toteutus: Kukumo
Kotipalvelu Paattimäki
Tukena arjessasi.

Tarjoamme kotipalveluita Satakunnassa
ikäihmisille, heikkokuntoisille, lapsiperheille
ja muille, jotka tarvitsevat apua arjessaan.